GATA'NIN BAŞTABİP ONAYININ KALDIRILDIĞI DURUMLAR İLE İLGİLİ DUYURUSU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Eğitim Hastanesi Baştabipliği’nden gelen 05.12.2013 tarihli ve 1531-070 sayılı yazı ile;

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi’nde yürütülen:

a. Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporları,

b. Hasta Yatış ve Taburcu Evrakları,

c. Yol ve gündelik giderleri için hazırlanan evraklar,

ç. Muayene tedavi sonuç belgesi, tek tabip imzalı raporlar ve istirahatlar,

d. Tıbbi Malzeme raporları,

e. Tabiplerce hasta sevk evraklarının arkasına yazılan “Sağlık Kuruluna Çıkması Uygundur” “Üç Uzman Tabip İmzalı Rapor Düzenlenmesi Uygundur” vb ibarelerin baştabiplikçe imzalanarak mühürlenmesi uygulamasına son verileceği,

f. 2013 Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) başhekimlik onayı istenen yatan hasta reçetelerinin başhekim tarafından imzalanarak mühürlenmesi uygulamasına ise devam edileceği,

Emrin alınmasına müteakip;

a. Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporlarının formatında bulunan “Baştabip Mühür İmza” bölümünün MEBS Şubesi Müdürlüğünce kaldırılacağı, anılan raporların baştabiplik onay kısmınca ASOS sistemi üzerinden onaylanacağı;

b. Hasta taburcu evraklarındaki “Baştabip İmza Mühür” bölümünün MEBS Şube Müdürlüğünce çıkartılacağı, taburcu evrakları AD/BD Başkanlıklarınca uygun görülen tabipçe imzalanacağı ve hasta taburcularının ASOS sistemi üzerinden onaylanması işlemine ise devam edileceği;

c. Hasta yatış evraklarının baştabiplikçe mühürlenmesi işlemine son verileceği, hasta yatış işlemlerinin ASOS sistemi üzerinden onaylanması işlemine ise devam edileceği;

Baştabipliğe gelen hasta ve yakınlarının yeni uygulamaya uygun olarak yönlendirilmesi ve danışma ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla danışma personeli bir sivil memur baştabip mesleki yardımcılığı emrine görevlendirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu yazı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelere duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter


GATA'dan gelen yazı için tıklayınız.

|16.12.2013