2014 YILI ODA AİDATLARI BELİRLENMİŞTİR.

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.
Yardımlaşma Sandığı
Eczane Sahibi için Giriş 115,50 TL
Kamu Eczacısı için Giriş 57,75 TL
Eczane Sahibi için Yıllık 115,50 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık 57,75 TL
Afet Fonu Katkı Payı
Eczane Sahibi için 38,50 TL
Üye Aidatı
Eczane Sahibi için Giriş 38,50 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık 19,25 TL
Oda Giderlerine Katkı Payı
Eczane Eczacısı için Yıllık 577,50 TL

TOPLAM

Eczane Eczacısı için 770 TL.