RİSPERİDON VE PALİPERİDON İÇEREN ÜRÜNLER İLE ADENOZİN İÇEREN ÜRÜNLER İÇİN HAZIRLANAN DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen22.01.2014 tarihli ve 8890 evrak nolu yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulaması kapsamında,

-“Risperidon ve Paliperidon” etkin maddelerini içeren ilaçların kullanımına bağlı olarak katarakt ameliyatı geçiren hastalarda Intraoperatif Floppy İris Sendromu riski ve

-“Adenozin” etkin maddesini içeren ilaçlar ile ilişkili seyrek görülen ciddi kalp krizi riski hakkında dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yeralmakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Doktor bilgilendirme mektubu için tıklayınız.