ŞANLI DEKLİKLİ YAKISI KAPSİKUMLU İSİMLİ ÜRÜNÜN RUHSATSIZ ECZA DEPOSUNDAN SATIŞI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 10.02.2014 tarihli ve 702815 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından izinli "Şanlı Delikli Yakısı Kapsikumlu" adlı ürünün satışı ile ilgili olarak usulüne uygun işlem yapılması gerekliliği bildirilmektedir.

Yazıda, anılan ürünün, ecza deposu olarak ruhsatlı olmayan Göknil İtriyat Medikal Gıda İmalat Tic. Ltd. Şti. adlı firmadan eczanelere satışının yapılması ile ilgili olarak Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün gerekli kontrolleri yaptığı, firmanın söz konusu ürünün 1500 adedini Özdik Eczanesi'nden aldığı ve bir çok eczaneye satışını yaptığının bildirildiği belirtilmektedir. Buna istinaden Kurum,22 Ekim 1999 tarihli ve 48196 sayılı Genelgesi ile yürürlüğe konulan İlaçlar ve Ecza Deposunda Bulundurulan Ürünler ile ilgili İyi Dağıtım ve Muhafaza Uygulamaları Kılavuzunun 8. Maddesinde yer alan, "sipariş ancak usulüne uygun şekilde izinli bir ecza deposuna veya ürünün ruhsat sahibine veya yetkilendirdiği kuruluşa verilir." hükmüne aykırı bir şekilde Göknil İtriyat Medikal Gıda İmalat Tic. Ltd. Şti. adlı firmadan ilaç satın alan eczanelerin söz konusu kılavuza uygun hareket etmesi yönünde uyarılması gerektiğinin Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildiğini belirtmektedir.

Bakanlık yazısı ve ekleri, yazımız ekinde iletilmekte olup, bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterBakanlık yazısı için tıklayınız.