2014 YILI SGK SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

SAYIN ÜYEMİZ ;
Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 19.09.2013 tarihinde imzalanan 2013/1 EK Protokolüne istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilaç hizmeti veren eczanelerin tip sözleşmelerini 31.12.2014 tarihine kadaryenilemeleri gerekmektedir. 2014 Yılı Tip Sözleşme formları Odamıza gelmiş olup, Sözleşme yenileme işlemleri aşağıdaki program dahilinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin nezaretinde gerçekleştirilecektir. Ancak dileyen üyemiz Sözleşme formlarını Odamızdan temin edip 31 Aralık 2014 günü mesai bitimine kadar bizzat İstanbul'da sözleşmesini yenileyebilir.
SGK sözleşme yenileme işlemlerini Odamız aracılığıyla yapmak isteyen üyelerimizin sözleşme yenilemeye gelirken dikkat etmeleri gereken hususlar şöyledir ;
1- Mutlaka Mesul Müdür Eczacı bizzat kendisi, kaşesiyle birlikte gelmelidir.
2- SGK sözleşme formları doldurulurken
- SGK Sicil No (1839 ile başlayan numara)
- T.C.Kimlik No
- Diploma No
bilgileri de yazılacağından üyelerimizin bu bilgileri yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
Sözleşme Bedelleri (2013 Yılı KDV hariç satış hasılatına göre);

0-300.000 TL arası için 100 TL,
300.001-700.000 TL arası için 200 TL,
700.001-900.000TL arası için 300 TL,
900.001-1.200.000 TL arası için 400 TL,
1.200.001-1.500.000 TL arası için 500 TL,
1.500.001 TL üzeri için 500 TL
SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:
1-Dilekçe (Odadan verilecektir.)
2-Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi ( soyisim değişikliği olan üyelerimiz için de bu durumu gösterir resmi belge fotokopisi sözleşme ekinde teslim edilmelidir.)
3-Mükellefin bağlı olduğunu Vergi Dairesinden alınan 2013 yılı Satış Hasılatını gösterir onaylı form EK-5
4- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
5- Örnekleme metodu ile inceleme istenmemesi halinde bunu belirten dilekçe örneği (EK-2)
6- Eczacı Odası’ndan alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi (Odadan verilecektir.)
7- Eczane güncel bilgi formu (Odadan verilecektir.)
Not: Sözleşme metninde yer alan ECZANE kısmına eczacının kendi el yazısı ile "protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim" ibaresini her nüshaya yazması, kaşe basıp imzalaması gerekmektedir.