01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT ODA AİDATLARI

2015 YILI AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Yardımlaşma Sandığı
Eczane Sahibi için Giriş : 118,96 TL
Kamu Eczacısı için Giriş : 59,48 TL
Eczane Sahibi için Yıllık :118,96 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık : 59,48 TL
Afet Fonu Katkı Payı
Eczane Sahibi için : 39,65 TL
Üye Aidatı
Eczane Sahibi için Giriş : 39,65 TL
Kamu Eczacısı için Yıllık : 19,83 TL
Oda Giderlerine Katkı Payı
Eczane Eczacısı için Yıllık : 594,75 TL
TOPLAM
Eczane Eczacısı için : 793,01 TL