2016 YILI ÜYELİK AİDATLARI

2016 YILI AİT ODA AİDATLARI AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.

Yardımlaşma Sandığı

Eczane Sahibi için Giriş : 133,22 TL

Kamu Eczacısı için Giriş : 66,61 TL

Eczane Sahibi için Yıllık :133,22 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 66,61 TL

Afet Fonu Katkı Payı

Eczane Sahibi için : 44,41 TL

Üye Aidatı

Eczane Sahibi için Giriş : 44,41 TL

Kamu Eczacısı için Yıllık : 22,21 TL

Oda Giderlerine Katkı Payı

Eczane Eczacısı için Yıllık : 666,15 TL

TOPLAM

Eczane Eczacısı için : 888,19 TL