ISI-NEM CİHAZLARI VE TABELA

Beklenen yeni Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle ısı- nem cihazları ve yeni tabela uygulamaları 12 Nisan 2017 tarihine ertelendi.
Söz konusu erteleme maddeleri şöyle:

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 20 nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan, “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir.
(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda eczaneler tarafından en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir. Türk Eczacıları Birliği tarafından ışıklı veya ışıksız levha standartları maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde belirlenerek Kuruma bildirilir.
Tüm mesleştaşlarımıza önemle duyurulur
Yönetim Kurulu