E-LOGO KULLANIMI

İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan kontrollerde; İlimizde faalyet gösteren Eczanelerin E-logolarının amacına uygun kullanılmadığı görülmüştür.

Eczacıların, E-logolu levhanın eczanenin;

* Açık kaldığı süre içinde yanması,

* Gece nöbetleri esnasında yanıp sönmesi,

* Kapalı olduğu zaman aralığında yanmaması

Konuya hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

YÖNETİM KURULU