2016 YILI SGK SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA

2015 yılı satış hasılatına göre yapılacak kademelendirme ve ücretlendirme bilgileri aşağıda yayınlanmış olup, sözleşmeler 25 Nisan 2016 pazartesi gününden itibaren oda ve temsilciliğimizden temin edilebilir. En geç 27 Nisan 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar eczacılarımızın sözleşmelerini doldurarak oda ve temsilciliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.

Yönetim Kurulu

lb

SÖZLEŞME YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

    1. Vergi Dairesi onaylı 2015 yılı satış hasılatını içeren (KDV Hariç) Protokol eki EK-5 formu (EK-5 formu için tıklayınız)
    2. Dilekçe(Odadan Verilecektir)
    3. Eczacı odasından alınacak yeni tarihli"Sözleşmeye Engel Yoktur"belgesi
    4. Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi
    5. Bölge Eczacı Odasından onaylı 2016 yılı sözleşme formu