Açılış Kapanış Saatleri Hakkında

Sayın Meslektaşlarımız ;

Bilindiği üzere; 12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Yönetmelik’in “Nöbetçi eczanelerin çalışma düzeni” başlığı altında yer alan 35. Maddenin 1. Fıkrasında; “Eczacı odası veya temsilcisi tarafından eczanelerin bulundukları yerlerin özellikleri ve mevcut eczane kapasitesi göz önüne alınarak eczane çalışma saatleri, nöbet tutulup tutulmayacağı, nöbet tutulacak ise nöbet tutulacak günler ve çalışma saatleri ile kaç adet eczanenin nöbetçi kalacağı belirlenir ve bir nöbet listesi hazırlanır. Bu listeler, hizmette aksaklık yaratmayacak şekilde zamanında ilçe ve il sağlık müdürlüğüne gönderilir. İlçe ve il sağlık müdürlüğünün kabul ve onayı ile uygulamaya konulur. “ denilmektedir.

Bununla beraber Deontoloji Tüzüğü’nün Üçüncü Bölüm’ünün Çeşitli ve Son Hükümler başlığı altında 17. Maddesinde “ Eczacı, Türk Eczacılar Birliği’nin bu tüzük hükümleri dahilinde aldığı her türlü Deontoloji kararları ile eczanelerin açılma ve kapanma saatleri, tatil günleri ve eczane nöbetleri hakkında yetkili makamlarca verilen kararlara uymak zorundadır.” Denilmektedir.

İlimiz 40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası’nın 28.06.2016 tarih ve 37 sayılı Yönetim Kurulu Kararının 3. Maddesinde; “ Gelen talep üzerine İlimiz Merkez, Lüleburgaz, Vize ve Pınarhisar eczaneleri yaz-kış 08:30 – 18:00, Babaeski eczaneleri yaz-kış 08:30 – 18:30 saatlerinde açık kalmasına “ karar verilmiş olup konu ile ilgili alınan 01.07.2016 tarih ve E.1202 sayılı Müdürlük Makam Oluru’nun alındığı tarih itibariyle geçerli olmak üzere, eczane çalışma saatlerine riayet edilmesi, nöbetçi eczanenin ve karara uyan tüm eczacıların hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına konuya hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.

Yönetim Kurulu