MESLEKTAŞLARIMIZN DİKKATİNE !

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri tarafından bazı bölgelerde yapılan denetlemelere istinaden;

18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bağzı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında kanun ile 18.12.1953 tarih ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2.fıkrasına ' Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz ' denmektedir.Bu kanuna göre eczanelerde satılmasına izin verilen ürünlerle ilgili olarak il sağlık müdürlüğünün verdiği ruhsat dışında başkaca herhangi bir yerden izin alınması gereksizdir.Zira Gıda , Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'de eczaneleri gıda işletmesi diye kayıt altına almaya çalışmaktadır.Halbu ki eczaneler bir sağlık kuruluşu olup ruhsat ve kontrol işlemleri il sağlık müdürlüklerince yapılmalıdır.' denilmektedir.Buna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan işlemlerde kayıt veya onay belgesinin aranmayacağı açıktır.

Eczane denetimleri ile ilgili olarak 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 31.maddesinde Eczane teftişinin ' sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri ve yahut Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaleti veya müdürlüğünce tensip edilecek resmi tabipler' tarafından yapılacağı hükmü bu Kanun'a istinaden hazırlanan ve 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe giren Eczacılar ve Eczaneler hakkında yönetmelik 46.maddesinde , ' Eczane denetimleri, Kurum sağlık denetçileri veya sağlık müdürlüğü tarfından görevlendirilecek eczacı tarafından yapılır.Sağlık müdürlüğünde görevli eczacı yoksa ilde görev yapan ve sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek kamu eczacısı tarafından denetim yapılır.' hükmü yer alıdğından takviye edici gıda satışı yapan eczanelerin denetiminin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı veya doktorla birlikte yapılması hususu Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na Birliğimiz tarafından iletilmiştir.

YÖNETİM KURULU