Ek-4/D Listesinde Yapılan Düzenleme Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (31.03.2017) yayımlanan duyuruda;


25.03.2017 tarih ve 30018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan Sağlık hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile Alternatif Geri Ödeme Komisyonu kararları gereği Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek İlaç Listesi (EK-4/D) ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Listesinde (EK-4/D) yapıldığı,


Bu düzenlemelerin 01.04.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.


Ek-4/D listesinde yapılan düzenleme ekte yer almaktadır.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Ek-4/D listesinde yapılan düzenleme için tıklayınız.