MUVAZAA KOMİSYONU EĞİTİM TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI

MUVAZAA KOMİSYONU EĞİTİM TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI


Eczacı Odaları Muvazaa Komisyonu Eğitim Toplantısı 21 Nisan 2017 Cuma günü Türk Eczacıları Birliği'nin ev sahipliğinde TİTCK yetkilileri ve eczacı odalarının temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da Point Otel'de gerçekleştirildi.

Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Sinan Usta toplantının başlangıcında bir açılış konuşması yaparak muvazaa ile mücadelenin önemine dikkat çekti ve toplantının verimli geçmesini diledi.

Usta'nın ardından söz alan TİTCK Eczaneler ve Ecza Depoları Ruhsat Dairesi Başkanı Uzm. Ecz. Fatma Bekar, muvazaa ile mücadelede Kurumun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalardan ve Türk Eczacıları Birliği ile yapılan ortak çalışmalardan detaylı bir şekilde bahsetti.

Ardından, TEB Merkez Heyeti Üyesi Ecz. M. Emin Beyaz da bir konuşma yaparak, muvazaaya karşı ortak hareket edilmesinin gerekliliğinden ve konunun kaynağına inilmesinin öneminden söz etti.

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi. İlk olarak TİTCK Muvazaa Değerlendirme ve Koordinasyon Birimi Sorumlusu Ecz. Murat Karakurt bir sunum yaptı. Karakurt, muvazaa araştırmalarının yasal dayanağını ve bu konuda kurum ve eczacı odalarının rolünü anlatırken, eczacıların dikkat etmesi gereken konulara değindi.

Daha sonraki sunumu İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Zozan Padel yaptı. Padel, muvazaa tespitlerinin nasıl yapıldığını, odaların izlemeleri gereken yolları anlatırken, süreçte karşılaştıkları örnekleri katılımcılara iletti.

Son olarak da Van Eczacı Odası temsilcisi Ecz. Münür Şaybak, muvazaa konusunda bölgelerindeki durumu aktardı.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise Türk Eczacıları Birliği’nden Ecz. Çiğdem Okman Kılcı muvazaa dosyaları hazırlanırken neler yapılması gerektiğini, TEB Hukuk Müşaviri Av. Zuhal Çolak ise konunun hukuki boyutunu aktaran sunumlar yaptılar.

Kapanışta, TEB II. Başkanı Ecz. Sinan Usta, muvazaa konusunu ana hatlarıyla anlatan detaylı bir sunum gerçekleştirdi ve 'Soru-Cevap Bölümü'nün ardından toplantı sona erdi.