Adalet Bakanlığı Sözleşme Süreleri Hakkında

25.05.2017

40.A.00/9677

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM URULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 27.04.2017 tarih ve 9217 sayılı yazımız.
Bilindiği üzere Birliğimiz ve Adalet Bakanlığı arasında 9 Mayıs 2017 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren “Adalet Bakanlığı Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" hükümleri gereği sözleşme yenileme işlemlerinin her yıl Nisan ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

İlgide kayıtlı yazımız ile Eczane Bilgi Formu (EK-4 Form) ile ilgili düzenlemenin yakın tarihte belirlenmiş olması itibariyle sözleşme yenileme süresinin uzatılması talebimizin uygun bulunduğu, bu sürenin 18.05.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Belirlenen süre içerisinde sözleşme imzalayamayan meslektaşlarımızın bulunduğunun Birliğimize aktarılması üzerine sözleşme yenileme süresinin bir kez daha uzatılması talebimiz Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne iletilmiş; Genel Müdürlük tarafından talebimizin uygun bulunduğu ekte yer alan yazı ile bildirilmiştir.

Adalet Bakanlığı sözleşme yenileme süreleri 15 Haziran 2017 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmış olup, bilgilerinizi ve tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman ÜNEY
Genel Sekreter

Genel Müdürlük Yazısı İçin Tıklayınız.