Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Türk Eczacıları Birliği’ni Ziyaret Etti

Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinin Temsilcileri Türk Eczacıları Birliği’ni Ziyaret Etti


Sağlık Emek ve Meslek Örgütleri Temsilcileri 06.06.2017 tarihinde Türk Eczacıları Birliği’ni ziyaret etti.

Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Sezai Berber ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Diş Hekimleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Diş. Dr. Murat Mustafa Çağlar, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı Rahmiye Bozkurt ve Yönetim Kurulu Üyesi Fayık Yurtkulu, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz. Sinan Usta ve Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol ile Türk Eczacıları Birliği merkezinde bir araya geldiler.

Görüşmede sağlık alanına ilişkin karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak projeler konusunda bir araya gelmenin önemi vurgulandı.