Üye Girişi: CAPTCHA image
Anasayfa
Duyurular
Odamız
İlan Panosu
Mevzuat
Kayıp İhbarı
Foto Albüm
İletişim
SMART ECZANE
ÜYELERE DUYURULAR
ECZACI REHBERİ
MEDULA 1
MEDULA 2
SGK KOLİ REZ.ve TAKİP
MAJİSTRAL TARİFE PROG.
REÇETE SONUÇLARI
ETKİNLİKLER
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
ÖNEMLİ LİNKLER
Türk Eczacıları Birliği
Sgk Medula Sistemi
TSK Eczane Provizyon Sistemi
T.C. Kimlik No Sorgulama
T.C Sağlık Bakanlığı
Eczacının Sesi
Aile Hekimi Sorgulama
Sgk Ödeme Görme
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
  ECZACI KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA

 ECZACI KAMUOYUNA ZORUNLU AÇIKLAMA


6-8 Temmuz tarihleri arasında Mardin’de düzenlediğimiz 40. Dönem 3. Bölgelerarası Toplantı sonrasında Konya ve Antalya Eczacı Odaları’nın web sayfalarında “Eczacı Kamuoyu’na” başlığı ile yayınladıkları yazılar üzerine meslektaşlarımızı doğru bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bölgelerarası Toplantıların amacı ve kapsamı Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nde açık bir biçimde tarif edilmiştir: Söz konusu Yönetmelik’in 53. Maddesine göre; “Merkez Heyetince görev dönemi içerisinde en az üç kez bölgelerarası toplantı düzenlenir. Bu toplantılarda geçmiş dönem incelenir, mesleki, güncel ve geleceğe ait konular görüşülür. Sosyal ve bilimsel açıdan mesleki ihtiyaç ve gelişmeler araştırılır.” Ancak ne yazık ki 40 ıncı Dönem Üçüncü Bölgelerarası Toplantı’nın son günü bir Genel Kurul’a çevrilmeye çalışılmıştır. Toplantı bitiminde Merkez Heyeti Başkanı’nın ve gerekirse Başkanlık Divanı’nın ve sorumlu Heyet üyelerinin toplantıda kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermesi için ayrılan bölümde Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Kerem Zabun ve Dr.Ecz. Harun Kızılay da söz istemiş ve Mardin Eczacı Odası Başkan ve yöneticilerinden oluşan Divan, kendilerine konuşmacılar arasında yer vermiştir.

Merkez Heyeti üyesi Ecz. Kerem Zabun’un toplam 25 dakika süren konuşmasında Merkez Heyeti üyeleri ve Oda Başkanlarının tamamını töhmet altında bırakan üslubu nedeniyle, bizim de üzüntüyle karşıladığımız istenmeyen olaylar yaşanmıştır.

Divanın yaptığı uyarılara rağmen, toplantının bitiş saatinin sarkması nedeniyle, toplantıda kendilerine sorulan sorulara yanıt vermek üzere hazırlanmış bulunan Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Sinan Usta ve Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney ile birlikte, Merkez Heyeti üyesi Ecz. Harun Kızılay’a verilen sözler de Divan tarafından iptal edilmiştir. Merkez Heyetimizin ya da Birlik Başkanımızın bir Merkez Heyeti üyesinin konuşturulmaması konusunda bir tutumu, tasarrufu ya da talimatı yoktur, olmamıştır, olamaz. Bu tip ifadeler, hem Merkez Heyeti üyelerini hem de toplantının ev sahipliğini yapan ve Divanını oluşturan Mardin Eczacı Odamızın Başkan ve yöneticilerini aşağılayıcı, karalayıcı ve Birliğimize zarar verici, bu nedenle de tüm Odalarımızın kaçınması gereken türdendir.

Diğer taraftan, özellikle Medikal Ek Protokolü ve sıralı-üst limitli dağıtım konularında Bölgelerarası Toplantı katılımcılarının sorularını yanıtlamaya fırsat tanımayan bu yaklaşım nedeniyle, bizler açısından toplantı tam olarak sonucuna ulaşamamıştır.

Özellikle, internet sitesi üzerinden yapılan bir açıklamada kullanılan akıl almaz bir ifadenin kurumsal geçmişi ve geleneği “bağımsız eczanelerin” var olması ve güçlenmesi için mücadele etmek olan bir meslek örgütünün hiçbir üyesi tarafından kabul edilmesi mümkün değildir. Bir Merkez Heyeti üyesinin konuşmasının, “eczanelerimize tehdit olarak görülen bir yapı hakkında konuşurken kesildiği” yönündeki iftira o gün salonda bulunan tüm meslektaşlarımıza yönelik yapılmış en büyük saygısızlık ve hadsizliktir. Bir zincir eczane girişiminin, Bölgelerarası gibi önemli bir toplantı süresince meslek örgütü yöneticilerince savunulduğunu ima etme cüretini gösteren bu akıl almaz tavrı tüm eczacılık kamuoyunun dikkatine ve takdirlerine sunuyoruz.

 

3.Bölgelerarası Toplantısı sırasında ve sonrasında meslek örgütümüzün ortak akıl-ortak çalışma kültürüne aykırı olan tüm yaklaşımları ve aşağılayıcı, küçümseyici, töhmet altında bırakıcı ifadeler, olan bitenleri çarpıtan yaklaşımlar konusunda da bunun parçası olan kişileri ve Odalarımızı uyarıyoruz. Eczacılık mesleği ile ilgili başta ekonomik olmak üzere ciddi sorunların ve bunları çözmek için geliştirilen programların, atılan ve atılacak adımların konuşulmasını bir tarafa bırakıp meslek örgütünü adeta bir kayıkçı kavgasına sürüklemek, bu meslek örgütünün çeşitli düzeylerde yöneticiliğini yapmış ve yapmakta olan kişilerin görev ve sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır. Bu tutumun ve eczacı kamuoyuna arka arkaya yapılan bu açıklamaların tek olası sonucu, meslektaşlarımızın meslek örgütümüze olan güveninin zedelenmesidir. Türk Eczacıları Birliği, saygın ve köklü bir kurum olarak, bu yaklaşımları kınamakta ve iç çekişmelerle vaktimizi harcamak isteyenlere izin vermeyeceğini, bu kayıkçı kavgasının tarafı olmayacağını ilan etmektedir.

 

Kuşkusuz adalet herkese lazımdır. Ama adalet, aynı zamanda meselelerin tek yanlı aktarılarak ve çarpıtılarak buradan mağduriyet devşirilmesine, meslektaşlar nezdinde yanlış algı yaratma çabalarına karşı durmayı da gerektirir. Türk Eczacıları Birliği adalet, örgüt içi demokrasi, çeşitlilik, fikir özgürlüğü gibi evrensel değerler üzerinde yükselen demokratik bir meslek örgütüdür. 40. Dönem Merkez Heyeti görevde bulunduğu süre zarfında örgütsel mirasımız olan bu değerler doğrultusunda hareket etmiştir. Bundan sonra da aynı değerler ekseninde ayrışmaya ve ötekileştirmeye izin vermeden, örgütsel birliği ve bütünlüğü sağlamak noktasındaki tavizsiz tutumundan geri adım atmadan gelenekten geleceğe yürüyeceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Değerli meslektaşlarımızın bilgisine, takdirine ve vicdanlarına saygıyla arz ederiz.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MERKEZ HEYETİ

Haber okuma sayısı: 406
BAŞKANDAN
...
Devamı için tıklayınız...
NÖBETÇİ ECZANELER
 ŞİFA ECZANESİ

 ÇEVİK ECZANESİ

 ÇEVİK ECZANESİ

 ERSİN

 AKSOY ECZANESİ

 YENİ ÖZEN ECZANESİ

Tümü
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
DOSYALAR
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 2007 Yılı SGK Protokolü
 2008 Yılı SGK Protokolü
 2007/2008 SGK Protokolü Arasın...
 2008 Yılı SGK SUT(10.02.2009 T...
 2008/2009 SGK Protokolü Arasın...
 2009 SGK Protokolü
 2009 Yılı Maliye Protokolü
 2010 SGK Sağlık Uygulama Tebli...
 2011 SGK Sağlık Uygulama Tebli...