T.C.İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu Ziyaret

T.C.İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu Ziyaret


Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz.Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II.Başkanı Ecz.Sinan Usta, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz.İbrahim Özkol, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Esin Demirtok İyiel ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Aylin Yalçınkaya’dan oluşan heyet, 16.08.2017 tarihinde T.C.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu, makamında ziyaret ettiler.

Görüşmede Sayın Bakan’a, ülkemizde eczacılık alanına ilişkin temel göstergeleri içeren bir bilgi notu sunularak; eczanelere özellikle gece nöbet esnasında aktif olarak kullanılmak üzere "Acil Butonu" koyulması; nöbetçi eczane mahallerinde devriye sıklığının artırılması; bazı belediyelerce yapılan, eczanelerin belediye tarafından hazırlanan tabelaları kullanma zorunluluğu uygulamasının durdurulması ve standart eczane tabelalarının vergiden muaf tutulması taleplerimiz iletildi.

Türk Eczacıları Birliği heyetinin dile getirdiği talep ve beklentileri dikkatle dinleyen İçişleri Bakanı Sayın Soylu eczacıların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.