Rehber Eczanem Programı Sağlık Bakanı Sayın Dr.Ahmet Demircan’a Tanıtıldı

Rehber Eczanem Programı Sağlık Bakanı Sayın Dr.Ahmet Demircan’a Tanıtıldı

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Rehber Eczanem (Smart) Programı danışmanları, 17.08.2017 tarihinde Avrupa ülkelerindeki eczacılık uygulamaları ve Rehber Eczanem (Smart) Programı hakkında gelinen aşamayı ve sürdürülen çalışmaları aktarmak üzere T.C. Sağlık Bakanı Sayın Dr.Ahmet Demircan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmeye Sağlık Bakanı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Eyüp Gümüş, Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Şuayip Birinci ve TİTCK Başkanı Sayın Dr. Hakkı Gürsöz de katıldı.

Toplantıda, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz. Sinan Usta, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. Mehmet İbrahim Özkol, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyeleri Ecz. Ümran Pelenkoğlu, Ecz. Ferda Esin Demirtok İyiel, Ecz.M.Emin Beyaz, Ecz. Cem Mercül, Ecz. Kubilay Aydın ve Türk Eczacıları Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Yalçınkaya ile, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) Genel Sekreteri Ecz. Jurate Svarcaite, Rehber Eczanem (Smart) Programı Danışmanları; Pharma Expert Eğitim ve Yeterlilik Gelişimi Birimi Başkanı Doç. Dr. Ecz. Arijana Mestrovic, Amerikan Eczacılık Eğitimi Akreditasyon Kurulu Mesleki İşler Direktör Yardımcısı ve Uluslararası Hizmetler Direktörü Ecz. Mike Rouse, Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve TEB Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Şule Apikoğlu Rabuş ve Türk Eczacıları Birliği Planlama ve Koordinasyon Uzmanı Ecz. Vildan Özcan’dan oluşan heyet Rehber Eczanem (Smart) Programı hakkında gelinen aşamayı ve sürdürülen çalışmaları aktardılar.

Toplantıda Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Rehber Eczanem Programı hakkında Sayın Bakan’a genel bir bilgilendirmede bulundu. Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, Rehber Eczanem Programı hakkında gelinen aşamayı, hasta takip süreçlerinden ortaya çıkarılan sağlık kazanımlarını ve programın önümüzdeki dönem hangi hedefler doğrultusunda geliştirileceğine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Daha sonra söz alan, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) Genel Sekreteri Ecz. Jurate Svarcaite, Rehber Eczanem (Smart) Programı Danışmanları Doç. Dr. Ecz. Arijana Mestrovic ve Ecz. Mike Rouse Rehber Eczanem Programının Avrupa çapında çok önemli bir program olduğunu, uluslararası düzeyde kabul gördüğünü, Programın geliştirilmesi noktasında Türk Eczacıları Birliği’ni desteklediklerini ve bu desteğin artarak devam edeceğini aktardılar.

Toplantıya katılan TİTCK Başkan Sayın Dr. Hakkı Gürsöz de Rehber Eczanem Programının önemine değinerek, program konusunda Türk Eczacıları Birliği’ni desteklemeye ve ortak hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda söz alan herkesi dikkatle dinleyen Sayın Bakan Rehber Eczanem programının çok önemli bir çalışma olduğunu, sağlık sisteminin önemli bir parçası olan eczacıların vatandaşların ilaca erişiminde ana unsur olduğunu belirterek eczacılara teşekkür etti. İlaç sunumunun dışında hasta danışmanlığı alanında geliştirilen bu program ile eczacıların hasta sağlığına daha çok katkı sunacaklarına inandığını söyledi. Her hastanın özel ilgi gerektirdiğinin altını çizen Sayın Bakan hasta takibinin önemine değindi. Bakanlık olarak programı desteklemeye devam edeceklerini belirten Sayın Bakan, sağlıklı yaşamanın insan haklarının en temelinde yatan bir hak olduğunu, bu hakkın kullanılabilir olmasını temin eden sağlık hizmetlerine katılan eczacıların da çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.