2017 YILI OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURULUNDA OLUŞTURULAN GÖREV DAĞILIMI

Sayın Meslektaşım;

15-16-17 Eylül 2017 tarihlerinde yapılan Odamızın 2017 yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

YÖNETİM KURULU

Başkan : Ecz. Çelikcan POLAT

Genel Sekreter : Ecz. Turgut PEHLİVAN

Sayman : Ecz. Ali KARAKOL

Üye : Ecz. Semra YILMAZ

Üye : Ecz. Fatma Bilge KAVAKOĞLU

DENETLEME KURULU

Başkan : Ecz. A. İpek ALADAĞ KURŞUN

Üye : Ecz. Şenay KALKAN

Üye : Ecz. Duygu ÖTÜN KARABEYOĞLU

HAYSİYET DİVANI

Başkan : Ecz. Adnan BIYIKLI

Başkan Vekili : Ecz. İsmail ÇELEBİ

Sözcü : Ecz. Şirin TÜMER KILIÇCIGİL

Üye : Ecz. Şerafettin YLÇINEGE

Üye : Ecz. Mehtap ÖZER