DSB BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ FİRMASININ SANAL ORTAM MAĞAZALARI İLE İLGİLİ BİLDİRİMLERİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,
Birliğimize eczacı odaları tarafından yapılan bildirimlerde, kendilerine DSB Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. isimli bir firmanın, reçetesiz ilaçlar ve yan ürünlerin satışına olanak sağlandığı belirtilen Online Eczanem Modulü adlı sanal ortam mağazaları hakkında yazılar gönderdiği belirtilmekte idi.

Bilindiği gibi 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 1.maddesinde ilacın tarifi yapılmış ve maddenin ikinci fıkrasında ise "Tabip reçetesiyle verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır." denilmektedir.

Bunun yanı sıra Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü'nün 8.maddesinde "Eczacı, sanat ve mesleğinin icrası sırasında veya dışında, meslek ahlak ve adabı ile bağdaşmayan hareketlerden kaçınır. Eczacı, mesleğin şeref ve haysiyetine aykırı olarak, açık veya gizli, herhangi bir şekilde hileli veya muvazaalı anlaşmalarla veya hediye vermek yoluyla satış yapamaz; hekim veya herhangi bir şahsı aracı olarak kullanamaz; hastanın dilediği eczaneyi serbestçe seçmesine engel olamaz.

9.maddesinde ise "Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz. Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir." denilmektedir.

Tüm bu hukuki düzenlemeler ışığı altında, eczane adının eczacı olmayan kişilerce kullanılamayacağı ve bu kişilerce reçetesiz bile olsa ilaç satışının yapılamayacağı, eczane sahibi eczacıların eczane dışında web sitesi oluşturarak veya mevcut siteleri-uygulamaları kullanarak ilaç dışı olsa bile internet yolu ile satış yapamayacağı, keza reklam-promosyon yolu ile satış yapılamayacağı ve kampanya düzenlenemeyeceği,

Bu sebeple DSB Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. tarafından tanıtımı yapılan Online Eczanem Modülü vb. uygulamaların kullanılmaması, Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünde öngörüldüğü şekilde, Tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında yasal işlem yapılması ve durumun Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiği konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter