E-RAPORLARA TEŞHİS EKLENMESİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Birliğimize eczacılarımız tarafından yapılan bildirimlerde, eczanelere iade edilen raporlara elektronik ortamda etken madde, teşhis, ICD-10 kodu ilavesi mümkün olmadığı, bu nedenle iade edilen reçete ve raporların eczane tarafından düzeltilmesi yapılamadan aynı hali ile tekrar Kuruma gönderilmek zorunda kalındığı, bu sebeplerle de yüklü kesintilerle karşılaşıldığı belirtilmekte idi. Konu ile ilgili mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben gelen 11.09.2012 tarihli yazıda; E-rapor uygulaması hakkında Kurum tarafından 06.01.2011 tarihinde yayınlanan duyuruda "Reçete verilmiş veya verilmemiş E-Raporlarda reçetenin silinmesine gerek kalmadan etkin madde ve ICD 10 kodu eklenebilmesi için, Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuzu İlaç Rapor Düzelt metodundan, IlacRaporDuzeltDVO da değişiklik yapıldığının" bildirildiği, bu tarihten itibaren e-raporlara yalnızca etkin madde ve ICD-10 kodu eklenmesine izin verildiği, Birliğimiz ile SGK arasında imzalanan "Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün "Reçete İadesi" başlıklı 3.3 maddesinin 3.3.1 fıkrasında yer alan "1….Raporda teşhis, etken madde adı, doz, tedavi şeması, ICD-10 ilave ya da düzeltmeleri ve ilacın ödenmesi için SUT'a göre özel düzenlemelerin (tedavi geçmişi, tahlil sonuç bilgileri, ilaca başlama ve sonlandırma kıstasları, vb) raporda yer almaması durumunda, reçete ve ekleri tekrar fatura edilmeyecek şekilde iptal edilerek düzeltilmek üzere iade edilir." hükmü doğrultusunda, sisteme kayıtlı e-raporda uygun teşhis bulunmadığı hallerde Protokol maddesine istinaden bu durumdaki reçetelerin eczaneye iade edilmesi gerektiğinden, iade edilen reçetelerin ekinde yer alan geçmiş tarihli e-rapora teşhis eklenmesi için sistemde gerekli düzenlemelerin yapıldığı bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.