SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK'NIN 17.08.2012 TARİHLİ ECZANE KAPATMA KONULU GENEL YAZISI HAKKINDA EK DUYURU

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

İlgi: 17.08.2012 tarih ve 38.A.00.002623 sayılı yazımız
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine hitaben 17 Ağustos 2012 tarih, B.10.1.İTK.0.61.00.00/010.07.01-79808 sayılı ve ‘Eczane kapatma' konulu bir yazı yayımlanarak, 6308 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemelerin ne şekilde uygulanacağına açıklık getirilmiş, bu kapsamda, eczacıların kapatma hâlinde söz konusu kriterlere tâbi olmadan yeniden eczane açabilecekleri şeklinde yönlendirildikleri ve mağduriyete sebebiyet verildiği yönünde bildirimler alındığı belirtilerek, Kanun hükmü ile, 31/05/2012 tarihinde serbest eczanesi bulunan eczacılara sadece devir veya nakil hakkı tanıdığından bu tarihten sonra eczanesini kapatanların yeniden eczane açma talebinde bulunmaları hâlinde nüfusa göre eczane açılması kriterine tâbi olacakları bildirilmiştir.

Konu, ilgide kayıtlı yazımız ile Bölge Eczacı Odalarına duyurulmuş, ancak, duyuru sonrasında, bazı illerde, duyurunun çıktığı tarihten önceki dönemde, İl Sağlık Müdürlükleri ve eczacı odaları tarafından, bu uygulama ile ilgili olarak farklı bilgi verilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 17.09.2012 tarihinde yayımlanan EK DUYURU ile,

- 17.08.2012 tarihli duyuru öncesinde çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların, yeniden eczane açma taleplerine yönelik dilekçelerin Kuruma intikal etmesi nedeniyle, yeniden değerlendirme yapıldığı; Yönetmelik çalışması henüz tamamlanmadığı ve eczane açılabilecek ilçelere ait listeler de yayımlanmadığı göz önüne alınarak, bu taleplerin mezkur Kanun'un Geçici 3 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesine karar verildiği;

- Bu itibarla, Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmış olanların bir defaya mahsus olmak üzere 2012 yılı sonuna kadar Kanundaki kriterlere tabi olmaksızın yeniden eczane açma taleplerinin değerlendirileceği; bu tarihten sonra ise sadece devir ve nakil hakları bulunduğu;

Bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Duyuru Metni için tıklayınız