HEMOFİLİ REÇETELERİ HAKKINDA

Hemofili hastaları reçetelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1 – Hastanın çıkmış sağlık kurul raporunda profilaksi yazıyorsa…
Reçetede ;
·Teşhisteprofilaksiyazması durumunda haftalık doz 4500 üniteyi geçmeyecek şekilde maksimum 3 aylık reçete edilebilir
·Teşhisteakut kanama veya cerrahi müdahale öncesiyazması durumunda 3 günlük ek sağlık kurulu raporu düzenlenmesi zorunlu ( Bu ek sağlık kurul raporu ; hemotoloji uzmanı veya bu uzmanın olmadığı yerlerde iç hastalıkları veya 3 çocuk doktoru tarafından, raporda belirtilen kg. başına maksimum dozu aşmayacak şekilde düzenlenecek ve maksimum 3 günlük olacaktır. Gerek görülmesi durumunda yine aynı şekilde yeni bir ek 3 günlük rapor düzenlenir)
2- Hastanın çıkmış sağlık kurul raporunda profilaksiyazmıyorsa
Reçetede ;
·Teşhisteprofilaksiyazamaz

·Teşhisteakut kanama veya cerrahi müdahale yazmasıgerekir ki bu durumda 3 günlük ek sağlık kurulu raporu düzenlemek zorunda (Bu ek sağlık kurul raporu ; hemotoloji uzmanı veya bu uzmanın olmadığı yerlerde iç hastalıkları veya 3 çocuk doktoru tarafından, raporda belirtilen kg. başına maksimum dozu aşmayacak şekilde düzenlenecek ve maksimum 3 günlük olacaktır. Gerek görülmesi durumunda yine aynı şekilde yeni bir ek 3 günlük rapor düzenlenir)