GÜVENSOFT BİLİŞİM HİZMETLERİ ADIYLA YAPILAN İŞLEM HAKKINDA UYARI

Meslektaşlarımız tarafından TEBEOS Çağrı Merkezimize iletilen bildirimlerden, kendilerini Güvensoft Bilişim Hizmetleri çalışanı olarak tanıtan bazı kişilerce, içerisinde TEBEOS programı bulunduğu iddia edilen sarı zarflar içindeki CD’lerin 19 TL ücret karşılığında satılmak istendiği öğrenilmiştir.
Bilindiği gibi TEBEOS ve TEBRP programları Birliğimiz tarafından hazırlanarak, Eczacı Odalarımız kanalı ile ücretsiz olarak tüm meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Birliğimiz tarafından tüm Sağlık Meslek Mensuplarına sunulan bu hizmet halen kesintisiz ve yine ücretsiz olarak devam etmektedir.
Bu nedenle Birliğimizin bilgisi ve onayı dışında ve haksız kazanç elde etmek üzere yapılan bu girişimlere itibar edilmemesi konusunu tüm meslektaşlarımızın bilgisine ve dikkatine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ