FARMA INBOX İÇERİSİNDE YAYINA ALINAN ECZANE GELİR TABLOSU ANKETİ HAKKINDA DUYURU

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Global bütçe görüşmeleri kapsamında Birliğimiz tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile yapılan görüşmelerde, eczanelerin ekonomik basınç altında olduğu bildirilerek, bu konuda iyileştirme yapılması için girişimde bulunulmaktadır.
Bu çalışmalara ışık tutması bakımından eczacıların Haziran ayı içerisinde verdikleri geçici gelir vergisi beyanlarında sunmuş oldukları gelir tablosu bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Alınacak bilgiler Türk Eczacıları Birliği tarafından derlenecek ve eczane ekonomilerinin genel durumu hakkında daha net veriler oluşturularak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunulacaktır.
Bu itibarla, Farma Inbox içerisinden giriş yapılan Reçete Tevzi Bölümünde bulunan Eczane Gelir Tablosu anketi bölümüne tıklayıp açılan ankete26.09.2012 Çarşamba gününden itibarenivedilikle veri girişi yapılması ve bu işleminen geç 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar tamamlanmasıkonusunda üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter
Ek: Eczane Gelir Tablosu anketine giriş için işlem adımlarını gösteren görseller (3 sayfa)


Eczane Gelir Tablosu anketine giriş için işlem adımlarını gösteren görseller