FARMA INBOX İÇERİSİNDE YAYINA ALINAN ECZANE GELİR TABLOSU ANKETİNE VERİ GİRİŞİ SÜRESİ 5 EKİM CUMA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
İlgi: 26.09.2012 tarih ve 003016 sayılı yazımız
İlgi yazımız ile, global bütçe görüşmeleri kapsamında Birliğimiz tarafından Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile yapılan görüşmelerde eczane ekonomilerinin genel durumu hakkında net veri sunulabilmesi için, eczacıların Haziran ayı içerisinde verdikleri geçici gelir vergisi beyanlarında sunmuş oldukları gelir tablosu bilgilerinin girileceği, Farma Inbox içerisinden giriş yapılan Reçete Tevzi Bölümünde Eczane Gelir Tablosu Anketi oluşturulduğu duyurulmuştu.
Eczane Gelir Tablosu Anketi bölümüne veri girişi süresi, muhasebecilerin ay sonu yoğunluğu nedeniyle 5 Ekim 2012 Cuma günü saat 18.00’e kadar uzatılmış olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Eczane Gelir Tablosu anketine giriş için işlem adımlarını gösteren görseller