T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN E-REÇETE HAKKINDA KONULU YAZISI

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Konu: T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün e-reçete Hakkında konulu yazısı
T.C.Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından, 81 İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne gönderilen 28.09.2012 tarih, “e-reçete hakkında” konulu yazı ile, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 1 Temmuz 2012 tarihinde başlatılan e-reçete uygulamaları ile ilgili olarak, elektronik ortamda yazılan reçetelerin 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu ile yapılan düzenleme kapsamında ıslak imzaya eşdeğer hukuki geçerliliği olan e-imza prosedürü ile imzalanması amacıyla bir dizi çalışmanın sürdürüldüğünden bahisle, aile hekimleri ile ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumları tarafından uygulanması gereken bazı işlemler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Yazının bir örneği, ekte gönderilmektedir.
Bilindiği gibi, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren, ülke genelinde başlayan E-Reçete Uygulamalarında, Birliğimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından imzalanan Ek-Protokol hükümlerine uygun işlem yapılacak; Medula Eczane Provizyon Sisteminde reçete karşılanması sırasında e-reçete olarak yazılmış reçetelerin "E-reçete Sorgu" bölümünden girişi yapılarak karşılanacaktır. Bu itibarla, meslektaşlarımızın, e-reçete uygulamaları ile ilgili olarak, protokol hükümlerine uygun işlem yapmayı sürdürmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.
Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün "e-reçete hakkında" konulu yazısı için tıklayınız
Ek Protokol metni için tıklayınız