BASIN AÇIKLAMASI: YAŞAM HAKKINI ORTADAN KALDIRAN AÇLIK GREVLERİNİN SON BULMASI İÇİN BİR AN ÖNCE HAREKETE GEÇİLMELİDİR

Değerli Basın Mensupları;

Bugün 56. gününü dolduran ve kritik eşiğe dayanan cezaevlerindeki açlık grevleri nedeniyle binlerce insanın yaşam hakkı tehdit altındadır. Sağlıkçılar olarak attığımız her adımda üzerine titrediğimiz ve kutsal saydığımız yaşam hakkı, Anayasa’da ve başta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan vazgeçilemez bir haktır. Dolayısıyla her insanın yaşam hakkı korunmak zorundadır.

Türkiye’de 1984’ten bu yana gerçekleştirilen açlık grevlerinde 144 kişi yaşamını kaybetmiştir. Benzer acıların, geri döndürülemez ölümlerin ve sakatlanmaların yaşanmaması için, asıl olanın yaşam olduğunun bilinciyle empati, diyalog ve müzakere temelinde sorun çözüme kavuşturulmalıdır.

İnsan sağlığını mesleki faaliyetinin merkezine yerleştirmiş demokratik bir meslek örgütü olarak sorunun muhataplarını yarın çok geç olmadan kamuoyu vicdanını yaralayan açlık grevlerinin son bulması için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ