Üye Girişi: CAPTCHA image
Anasayfa
Duyurular
Odamız
İlan Panosu
Mevzuat
Kayıp İhbarı
Foto Albüm
İletişim
SMART ECZANE
ÜYELERE DUYURULAR
ECZACI REHBERİ
MEDULA 1
MEDULA 2
SGK KOLİ REZ.ve TAKİP
MAJİSTRAL TARİFE PROG.
REÇETE SONUÇLARI
ETKİNLİKLER
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
ÖNEMLİ LİNKLER
Türk Eczacıları Birliği
Sgk Medula Sistemi
TSK Eczane Provizyon Sistemi
T.C. Kimlik No Sorgulama
T.C Sağlık Bakanlığı
Eczacının Sesi
Aile Hekimi Sorgulama
Sgk Ödeme Görme
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
  Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 07.11.2012 tarihinde http://www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Hakkında” başlıklı duyuruda “Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listeleri" ve "Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu Ekleri" nin 07.11.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellendiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliği’nin 6.1.4. maddesinin 6.fıkrasında bir ilacın ruhsatlı endikasyonlarının ve prospektüs dozu dışında kullanımının ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olduğu belirtilmekte olup, aynı fıkranın “a” bendi;

“a) Bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen esaslara da uyulacak olup, kılavuzda tanımlanmamış durumlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı onayı aranır.” şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca 2012 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.2.9.maddesinde de kullanımında endikasyon uyumu aranacak ilaç grupları şu şekilde belirtilmiştir;

“• SUT’ta ödeme şartı endikasyona bağlı olan ilaçlar (SUT’un (6.2) numaralı maddesinde özel olarak etken madde adı belirtilip endikasyon uyumu aranacağı belirtilen ilaçlar),

• SUT’un (6.1) numaralı maddesinin “6.1.1.Ç.(5) Sağlık raporu aranmaksızın” başlığı altındaki (a) ve (b) bendinde belirtilen süre ile yazılan ilaçlar,

• SUT eki EK-2/A, EK-2/B ve EK-2/C listelerinde ödeme şartı olarak ayrıca endikasyon belirtilen ilaçlar,

• Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,

• İlaç kullanım raporuna dayanılarak katılım payından muaf olarak verilen ilaçlar. (SUT eki EK-2 listesinde yanında (*) yıldız işareti bulunanlar için kendi bulunduğu üst başlıklarda belirtilen hastalıklarda kullanımında),

Bu ilaçların endikasyon dışı reçete yazımında, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım izninin bir örneği reçeteye eklenecektir.”

Eczaneler tarafından, ödeme şartı endikasyona bağlı olan reçetelerin karşılanması sırasında, Sağlık Uygulama Tebliği ve 2012 yılı Eczane Protokolü’nde belirtilen hükümler ile, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan ve 07.11.2012 tarihinden itibaren geçerli olan Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Kılavuzu hükümlerine uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 


 

Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu        Word

Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek  Endikasyon Dışı İlaçlar

Bölüm I: Onkoloji – Hematoloji İlaçları        Excel
Bölüm II: Göz İlaçları        Excel
Bölüm III: Psikiyatri Alanında Kullanılan İlaçlar        Excel
Bölüm IV:Dermatoloji İlaçları        Excel

Ekler:

Ek - 1 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu        Word
Ek - 2 Bilgilendirilmiş Olur Formu        Word

Ek  -2(a) Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) Hastalarında Eculizumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu        Word
Ek  -2(b) Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) Hastalarında Eculizumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu        Word
Ek  -2(c) Albumine Bağlı Paklitaksel Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu        Word
Ek - 2(d)  Bevacizumab Kullanımı için Bilgilendirilmiş Hasta Onam Formu        Word
Ek - 2(e) Tedavi Başlangıcı için Natalizumab Hasta Bilgilendirme Formu        Word
Ek - 2(f)  24 Aydan 36 Aya Kadar Natalizumab Kullanan Hastalar için Bilgilendirme Formu        Word
Ek - 2(g) Lenalidomid Hasta Onam Formu        Word
Ek - 2(h) Ritüksimab Erişkin/Çocuk Hastalar İçin Tedavi Bilgilendirme Onam Formu        Word
Ek - 3 Etkililik ve Yan Etki Geri Bildirim        Word
Ek - 4 Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) Hastalarında Eculizumab Kullanımı İçin Aşı Sertifikası        Word
Ek - 5 Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) Hastalarında Eculizumab

Haber okuma sayısı: 1695
BAŞKANDAN
...
Devamı için tıklayınız...
NÖBETÇİ ECZANELER
 DAMLA ECZANESİ

 BAŞAR ECZANESİ

 YAŞAR

 ÖZGÜR ECZANESİ

 MERKEZ ECZANESİ

Tümü
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
DOSYALAR
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 2007 Yılı SGK Protokolü
 2008 Yılı SGK Protokolü
 2007/2008 SGK Protokolü Arasın...
 2008 Yılı SGK SUT(10.02.2009 T...
 2008/2009 SGK Protokolü Arasın...
 2009 SGK Protokolü
 2009 Yılı Maliye Protokolü
 2010 SGK Sağlık Uygulama Tebli...
 2011 SGK Sağlık Uygulama Tebli...