SİKLOPENAT HİDROKLORÜR, TROPİKAMİD VE FENİLEFRİN İÇEREN GÖZ DAMLALARININ NORMAL REÇETE İLE VERİLECEK İLAÇLAR KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 2012/11 sayılı Genelge ile, Siklopenat Hidroklorür, Tropikamid ve Fenilefrin etkin maddesini ihtiva eden göz damlaları/oftalmik solüsyonların suistimaline ilişkin Kuruma şikayetlerin ulaşması nedeniyle, kontrollü tüketimlerinin sağlanması için Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Danışma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda;

· Siklopenat Hidroklorür etkin maddesini içeren;

-Sikloplejin Göz Damlası %1,
-Siklomid Steril Göz Damlası %1 isimli ilaçlar,

· Tropikamid etkin maddesini içeren;

-Mydriacyl Steril Oftalmik Solüsyon %0.5,
-Tropamid Fort Steril Göz Damlası %1,
-Tropamid Steril Göz Damlası %0.5,
-Tropicamide Göz Damlası %1 isimli ilaçlar,

· Fenilefrin etkin maddesini ihtiva eden;

-Fenilefrin %10 Steril Göz Damlası
-Mydfrin %2.5 Steril Göz Damlası adlı ilaçların

"Normal Reçete ile Verilecek İzlemeye Tabi İlaçlar" kapsamına alındığı, söz konusu ilaçların Normal Reçete ile verilmesi, elden yapılan satışların da reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılmasının ve reçetelerin eczanelerde saklanmasının zorunlu olduğu, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerektiği,

Ayrıca bahsi geçen ilaçların göz hastalıkları uzmanları tarafından reçete edilmesi ve göz hastalıkları uzmanlık belgesini ibraz eden hekime reçete formatında en fazla 4 adet olacak şekilde satılması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

2012/11 sayılı Genelge için tıklayınız