2012 YILI EKİM AYI ECZANE KAN ÜRÜNÜ İLE ECZANE KATKI PAYI TUTARLARININ ÖDEMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı ile yapılan görüşme sonucunda alınan bilgi;

2012 yılı Ekim ayı eczane kan ürünü ile eczane ve optik katkı payı tutarlarının 28.11.2012 tarihinde bankaya gönderileceği, 30.11.2012 tarihinde ödeneceği yönündedir.

Tüm meslektaşlarımıza önemle duyurulur.