ENDİKASYON BELİRTEREK SATIŞ VE TANITIM YAPILMASI HAKKINDA

Konu: Endikasyon Belirterek Satış ve Tanıtım Yapılması

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 21.11.2012 tarih ve 109787 numaralı yazı ekte iletilmekte olup, yazıda;

Sağlık Bakanlığı’nın görev ve yetkilerinin belirlenmiş olduğu 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi “Sağlık Beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını inceleyerek bu beyanlara izin vermek, izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç, tıbbi cihaz ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamasını denetlemek” hükmünde olduğu,

Bu hüküm kapsamında ilgili Kurum tarafından ilgililer hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı, eczacılara yönelik olarak dergi vb. yayın organlarında da bu hususlara dikkat edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterTİTCK dan gelen yazı için tıklayınız