FATURA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ KONULU GENELGE HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 28.11.2012’de www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan 23/11/2012 tarihli ve 2012/36 sayılı Genelge ile, 12/09/2011 tarihli ve 2011/62 sayılı “Fatura bedellerinin ödenmesi” konulu Genelgenin bazı hükümlerinde değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişikliklerin Protokole ve mevzuata uygunluğu konusundaki inceleme tarafımızca yapılmaktadır.

2012/36 sayılı Genelge ile 2011/62 sayılı Genelgenin güncel hali ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

SGK'nın web sayfasında yayınlanan duyuru için tıklayınız.
23/11/2012 tarihli ve 2012/36 sayılı ve 2012/36 sayılı Genelge
2011/62 sayılı Genelgenin Güncel Hali