RETARDEKS SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İLE İLGİLİ OLARAK ECZACILARIMIZDAN GELEN ŞİKAYETLER HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Konu: RETARDEKS SAĞLIK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İLE İLGİLİ OLARAK ÜYELERİMİZDEN GELEN ŞİKAYETLER HAKKINDA.

Üyelerimizin Birliğimize ulaştırdığı bilgilerden söz konusu Firmanın, üyelerimizin eczanelerine talep dahi etmedikleri bazı ıtriyat ürünlerini “satıldığında bedeli ödenmek üzere” gönderdiği, bu ürünlerin konsinye satış irsaliyesi olarak düzenlenen sevk irsaliyeleriyle birlikte ulaştırıldığı, bu ürünleri talep etmedikleri yönünde kendilerine yapılan başvurularda ise, “ürünler satılırsa parasını ödeyeceksiniz” veya “ne zaman iade etmek isterseniz herhangi bir bedel talep edilmeksizin ürünleri geri iade edebilirsiniz” şeklinde eczacılarımıza sözlü olarak taahhütler verdiği ancak daha sonra bu ürünlerle ilgili ürün bedellerinin ödenmesi aksi halde haciz işlemi başlatılacağı yönünde sözlü veya yazılı taleplerde bulunulduğu anlaşılmıştı.

Birliğimiz tarafında Firmaya yazılı ihtarname çekilerek, hukuki dayanaktan yoksun ve eczacı mağduriyeti yaratan işlemlerini ivedilikle durdurmaları, eczacılarımızın konsinye ürünleri kabul etmeleri halinde kendileriyle “konsinye satış sözleşmesi” imzalamaları ve bu sözleşmede tarafların hak ve yükümlülüklerinin açıkça belirtilmesi, aksi halde mali suçlarla mücadele birimleri de dahil olmak üzere gerekli tüm yasal yollara başvurulacağı ve Firmanın haksız uygulamaları hakkında tüm üyelerimize bilgi verileceği ihtar edilmişti.

Firmanın yazılı ihtarımıza rağmen eczacılarımızı mağdur etmeye devam ettiği ve söz konusu işlemlerini sürdürdüğü Birliğimize ulaşan bilgilerden anlaşılmış olup, Firma hakkında gerekli disiplin ve para cezalarının uygulanması talebiyle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’na ek’te yer alan yazımızla başvuruda bulunulmuştur.

Başta adı geçen Firma olmak üzere, eczanelere sipariş edilmediği halde ürün gönderen Firmalardan gelen koli vb. paketlerin hiçbir şekilde kabul edilmemesi, bu şekilde gelen paketler var ise bu paketlerin karşı ödemeli olarak aynen iade edilmesi, bu gönderilerin kabulü ile ilgili olarak hiçbir fatura, irsaliye, kargo teslimat belgesinin imzalanmaması ve bu konuda eczane çalışanlarının da uyarılması konusunda tüm üyelerinize bilgi verilmesi için gereğini bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Ek'e ulaşmak için tıklayınız.