GLİVEC İSİMLİ İLACTA GIST TEŞHİSİNDE FİYAT FARKI ÇIKMAMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Novartis Ürünleri’nden gelen 17.10.2012 tarihli yazıda ruhsatına sahip oldukları Glivec isimli ürünlerinin piyasada bulunan “imatinib” etken maddeli ürünler içerisinde “GIST (Gastrointestinal Stromal Tümör) Endikasyonunda onaylı tek ürün olduğu ve eczacıların geri ödemede sorun yaşamaması için reçete onay ekranı teşhisler bölümünde teşhis kodu olarak “230-gastrointestinal stromal tümörler” kullanılması gerektiği belirtilmekte idi.

Birliğimiz tarafından T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne gönderilen 01.11.2012 tarihli yazı ile konu hakkında bilgi istenmiş olup, Kurumundan gelen 12.12.2012 tarih ve 57/21.717.698 sayılı yazıda;

Glivec isimli ilacın KML endikasyonunda aynı tedavi grubundaki diğer ilaçlarla eşdeğer grubunda olduğundan daha ucuz eşdeğerleri bulunduğu için fark çıktığı, Gastrointestinal Stromal Tümör (GIST) teşhisinde ise diğer ilaçların endikasyonu bulunmadığından Kurum tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Glivec isimi ilaçtan fark çıkmadığı belirtilmekte,

GIST teşhisiyle düzenlenen reçetelerde Glivec isimli ilaçtan hastalar adına fark çıkmaması için meslektaşlarımızın reçete kaydederken “230-Gastrointestinal Strotamal Tümör (GIST) teşhis kodunu seçmeleri gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


SGK'dan ve Novartis Ürünleri'nden gelen yazı için tıklayınız.