ECZANE İTİRAZ İNCELEME ÜST KOMİSYONU DOSYALARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Bilindiği üzere 2012 yılı SGK Protokolünün 4.3.5.maddesi gereği fatura kontrolleri sonrasında oluşan kesinti/kesintiler hakkında eczacı tarafından itiraz inceleme komisyonuna başvurulması halinde, kesinti, sağlık sosyal güvenlik merkez müdürü veya görevlendireceği personel başkanlığında, sağlık sosyal güvenlik merkezinde görev yapan 1 (bir) sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile reçetesi incelenen eczacı ve bölge eczacı odasından bir eczacı olmak üzere toplam 4 (dört) kişiden oluşan komisyonda değerlendirilmekte, kararlar oyçokluğu ile alınmakta, eşitlik olması halinde genel müdürlükte oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonuna gönderilmektedir.

Sosyal Güvelik Kurumu Genel Müdürlüğü bünyesinde Birliğimizin katılımıyla gerçekleştirilmekte olan itiraz inceleme üst komisyonunda görüşülecek dosyalar hakkında Birliğimizin önceden eksiksiz bilgi sahibi olması amacıyla, Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yapılan komisyon toplantısından görüşülen ve itiraz inceleme üst komisyonuna sevk edilen dosyalarda yer alan kesintiyle ilgili tüm bilgilerin; ilgili tutanakların, reçete ve rapor örneklerinin, eczacıya ait dilekçenin odanız tarafından Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezlerinden birer örneklerinin alınarak tarafımıza gönderilmesinin işleyişi kolaylaştıracağı değerlendirilmektedir.

Gereği için bilgilerinize saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

|21.12.2012