MİLUPA PREGOMİN AS 400 ADLI ÜRÜNE AİT KKİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize 17.12.2012 tarihli ve 0975 sayılı Numil Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’den gelen yazı ile 05.08.2011 tarihli Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (Ek 2/D) 8699745000240 barkodlu Milupa Pregomin AS 400 g isimli ürüne ait referans fiyatının aşağıdaki şekliyle yayınlandığı belirtilmektedir.

 

İlaç Adı

KDV Hariç Depocuya Satış TL Fiyatı

KDV Hariç Depocu

(*) KDV Hariç Eczacı Satış TL Fiyatı

KDV Dahil Parekende Satış TL Fiyatı

Milupa Pregomin AS 400 g

95,23

102,49

128,12

138,36

Konu ile ilgili olarak ayrıca söz konusu listede ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait Medula Provizyon Sistemi’nde, ilgili ürünün KDV dahil Parakende Satış Fiyatının 138,36 TL ve Medula Provizyon Sistemi’nde kamu indirim oranının %30 olarak yer aldığı;

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan %30 kamu indirim oranının Firmaları tarafından ecza depolarına, ecza depoları tarafından da eczanelere uygulanmakta olduğu; ama ecza depolarından eczanelere kesilen bazı faturalarda kurum iskontosu detayı yer almadığı için bu iskontonun uygulanmadığının düşünüldüğü; faturalarda kurum iskontosu detayı görünmemesine rağmen eczane iskonto uygulandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter