DANIŞMAN ECZACI EĞİTİMİ HAKKINDA

9 Şubat2013Cumartesi günüKırklareli'degerçekleştirilecek olan"Danışman Eczacı"konulu Meslek İçi Eğitimine katılmak isteyen üyelerimizin 01.02.2013 Cuma gününe kadar Odamıza ve Lüleburgaz Temsilcilik Bürosuna bilgi verilmesi gerekmektedir.

(Eğitim Ücreti:50 tl' dir.)

eğitim akışı