SGK'NIN 18.01.2013 TARİHLİ E-REÇETE DUYURUSU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 18.01.2013 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile 07.01.2013 tarihinde ilgili Kurumun web sayfasında yayınlanan “E-REÇETE HAKKINDA DUYURU” başlıklı duyurunun;

1) 5 inci maddenin b fıkrasına virgülden sonra gelmek üzere “alerji aşıları reçeteleri” ifadesinin eklendiği,

2) 5 inci maddenin f fıkrasında yer alan “Acil hal kapsamında düzenlenen” reçeteler ifadesinin “Acilde düzenlenen reçeteler” olarak düzenlendiği,

3) 5 inci maddenin g fıkrasında yer alan “gezici sağlık hizmeti” kapsamında düzenlenen manuel reçetelerin üzerinde, bu reçetelerin mobil sağlık hizmeti kapsamında düzenlendiğini belirtir ifadenin bulunmasının ve hekim tarafından onaylanmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


SGK'nın duyurusu için tıklayınız.