Üye Girişi: CAPTCHA image
Anasayfa
Duyurular
Odamız
İlan Panosu
Mevzuat
Kayıp İhbarı
Foto Albüm
İletişim
SMART ECZANE
ÜYELERE DUYURULAR
ECZACI REHBERİ
MEDULA 1
MEDULA 2
SGK KOLİ REZ.ve TAKİP
MAJİSTRAL TARİFE PROG.
REÇETE SONUÇLARI
ETKİNLİKLER
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
14 MAYIS 2017 ECZACILIK BAYRAMI ETKİNLİĞİ
ÖNEMLİ LİNKLER
Türk Eczacıları Birliği
Sgk Medula Sistemi
TSK Eczane Provizyon Sistemi
T.C. Kimlik No Sorgulama
T.C Sağlık Bakanlığı
Eczacının Sesi
Aile Hekimi Sorgulama
Sgk Ödeme Görme
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü
  2013/2 SAYILI GENELGE HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 16.01.2013 tarihinde www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan 10/01/2013 tarihli ve 2013/2 sayılı Genelge ile, infliksimab, adalimumab, etanercept, kanakinumab, abatacept, ustekinumab, golimumab ve tosilizumab kullanımı sırasında, başta tüberküloz olmak üzere ciddi advers etkilerin toplum ve hasta sağlığı açısından izlenmesi amacıyla yürütülen "İlaç Güvenlik İzlem Formu" ve "Hasta Onay Formu" uygulamasına sertolizumab'ın dahil edildiği;

Bu amaçla Bütçe Uygulama Talimatı/ Sağlık Uygulama Tebliği'nde belirlenen kriterlerin yanında;

1- Söz konusu ilaçların reçetelenmesi için ilgili hastanede sağlık kurulu raporu düzenlenmesi amacıyla bir örneği Genelge ekinde (Ek-1) sunulan "Hasta Onay Formu"nun, hasta, ilacı reçete eden hekim ve bir tanık tarafından imzalanacağı,

Sağlık Kurulu raporu hazırlanması için bu imzalı formun varlığının gerektiği,

"Hasta Onay Formu"nun www.titck.gov.tr adresinden temin edilebileceği,

2-  Söz konusu ilaçlar reçete edildiğinde, reçete ile birlikte örneği Genelge ekinde (Ek-2) gönderilen fotokopili üç nüsha olarak hazırlanmış ve ilgili ruhsat sahipleri tarafından hastanelere dağıtılacak olan "İlaç Güvenlik izlem Formu" hekimlerince doldurulacağı,

Doldurulan bu formun ilk  nüshasının Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM), ikinci nüshasının eczane aracılığıyla geri ödeme kurumlarına gönderileceği; üçüncü nüshasının ise reçete eden hekimde kalacağı,

TÜFAM'a gönderilecek olan ilk nüshanın bu ilaçların verildiği hastane eczaneleri veya serbest eczaneler tarafından aylık olarak biriktirilip, her ayın ilk on günü içinde ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderileceği ve İl Sağlık Müdürlüklerinin ise bu formları TÜFAM'a aynı ay içerisinde ulaştıracakları;

3- Söz konusu ilaçların kullanımına devam edilebilmesi için 3'er aylık aralarla "İlaç Güvenlik İzlem Formu" doldurulmasının gerekli olduğu,

Reçete eden hekim formu doldurulduktan sonra , iç hastalıkları uzmanı (reçete eden hekim iç hastalıkları kökenli ise kendisi, çocuk hastalıklarında ise çocuk hastalıkları uzmanı) ile göğüs hastalıkları veya enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimden konsültasyon alınarak form imzalanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca söz konusu bu Genelge ile 20.04.2012 tarihli ve 35470 2012/12 sayılı Genelge'nin yürürlülükten kaldırıldığı ve infliksimab, adalimumab, etanercept, kanakinumab, abatacept, ustekinumab, golimumab, tosilizumab ve sertolizumab kullanımında yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılacağı bildirilmiştir.

2013/2 sayılı Genelge ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter2013/2 Sayılı Genelge ve Ekleri için tıklayınız.

Haber okuma sayısı: 1262
BAŞKANDAN
...
Devamı için tıklayınız...
NÖBETÇİ ECZANELER
 BULVAR ECZANESİ

 ÖZER ECZANESİ

 SAĞLIK

 KARTAL ECZANESİ

 YENİ ÖZEN ECZANESİ

Tümü
İLAÇ TAKİP SİSTEMİ
DOSYALAR
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı...
 2007 Yılı SGK Protokolü
 2008 Yılı SGK Protokolü
 2007/2008 SGK Protokolü Arasın...
 2008 Yılı SGK SUT(10.02.2009 T...
 2008/2009 SGK Protokolü Arasın...
 2009 SGK Protokolü
 2009 Yılı Maliye Protokolü
 2010 SGK Sağlık Uygulama Tebli...
 2011 SGK Sağlık Uygulama Tebli...