SUT'UN 6.1.5. MADDESİNİN 9. FIKRASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Türk Eczacıları Birliği 38.Dönem Merkez Heyeti, 31.01.2013 tarihinde eczanelerin ekonomik durumları ve muayene ücretleri hakkında T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi konusundaki çözüm önerilerimiz ve taleplerimiz iletilmiştir.

Merkez Heyetimiz bu görüşmede 10 Ocak 2013 tarih ve 28524 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile SUT’un 6.1.5 numaralı maddesine dokuzuncu fıkra olarak eklenen ve 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren başlayacak olan SGK’nın 6 ay boyunca düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin ilaç temin edilebilmesi şeklindeki uygulamasının yanlışlığını dile getirmiş ve bu uygulamadan vazgeçilmesini talep etmiştir.

Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri ile de görüşmeler yapılmış, yakın bir zamanda yenisi yayımlanması beklenen Sağlık Uygulama Tebliği’nde bu maddenin yer almaması talebimiz Kuruma iletilmiştir.

Ancak gelinen noktada uygulamanın bugünden itibaren yürürlüğe konduğu göz önüne alınarak meslektaşlarımızın konu ile ilgili bugün Medula Provizyon Sisteminde yayınlanan ve aşağıda yer alan duyuru doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

“Tarih : 31.01.2013

Konu : Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini hk.

Açıklama : SUT'un 'Elektronik Reçete Uygulaması' başlıklı 6.1.5. maddesinin 9.fıkrası "Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini" ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden geçerli olmak üzere provizyon sisteminde gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT'un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete esas alınacaktır. Takip eden dönemlerde ise ilaç alma zamanında 6 ay boyunca yeni bir e-reçete/reçete düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numarası tekrar girilerek devam reçetesi şeklinde ilaç teminine olanak sağlanmıştır. Bu nedenle, hastanın devam reçetelerini temin edebilmesi için eczaneye ibraz etmek üzere e-reçete numarasını içeren ilk reçete çıktısının mutlaka verilmesi gerekmektedir.”


Konu ile ilgili Merkez Heyetimiz tarafından yapılan girişimler devam etmekte olup, gelişmeler Birliğimiz tarafından duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


SUT’un ilgili maddesi:

“(9) Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde;

a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır.

1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50)

2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9)

3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15)

4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78)

5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14)

6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20)

7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30)

8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9)

9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9)

10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1)

b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

c) 6 ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlenmeksizin bu miktarlarda ilaç temin edilebilir. Ancak SUT ’ta belirtilen özel hükümler ile düzenlenmiş reçetede yazılı günlük kullanım dozuna göre bir seferde üç aylık tedavi dozunun aşılmaması gözetilir.

ç) Raporun geçerlilik süresinin bitmesi durumunda yeniden rapor ve reçete düzenlenmesi şartı aranır.”

|01.02.2013