İLAÇ TOPLAMA KAMPANYALARININ DURDURULMASI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından "İlaç Toplama Kampanyası" konusunda yapılan bir bildirim ile;

Kuruma ulaşan bilgilerden, bazı odalarımız tarafından düzenlenen ilaç toplama kampanyaları kapsamında toplanan ilaçların ihtiyaç sahiplerine gönderilmesinin planlandığının anlaşıldığı,

Beşeri tıbbi ürünlerin Bakanlıkça onaylanmış, kullanıma hazır şekilde, özel bir ambalajda ve belirli bir isim ile pazara sunulan, hastalığı tedavi etmek ve/veya önlemek, bir teşhis yapmak veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmek amacıyla kullanılan doğal ve/veya sentetik kaynaklı etkin madde ve maddeler kombinasyonları olduğu;

Tüketicinin elinde bulunan, açılmış, kullanılmış, saklama koşulları bilinmeyen, dağıtım koşulları kontrol edilemeyen ilaçların yardım amacıyla da olsa ihtiyaç sahibine gönderilmesinin ve bu şekilde toplanan ilaçların yeniden kullanılmasının hastaların sağlığını tehlikeye sokabileceği belirtilmiş;

Bu nedenlerden dolayı söz konusu kampanyaların ivedilikle durdurulması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve varsa Odanız tarafından yürütülmekte olan söz konusu kampanyanın sonlandırılması hususunda gereğini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

|06.02.2013