EGAŞ KREDİ LİMİTLERİ HAKKINDA

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı’ndan üyelerimize kullandırılan EGAŞ kredilerinde limit 30.000,00 TL’na yükseltilmiştir.

EGAŞ Kredisi kullandırım koşulları ise; 3 ay ödemesiz, 15 ay eşit taksit ödemeli, toplam 18 ay vade ve 30.000,00 TL limit olarak ödenmektedir. EGAŞ Kredisi için fatura tutarının %10 unun donanım dışı EGAŞ ürünlerini kapsaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,
Ecz. İsmail BAŞDİL
Sayman