İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: a) 31.12.2012 tarih ve 3833 sayılı
b) 07.02.2013 tarih ve 4296 sayılı Bölge Eczacı Odası yazılarımız

İlgide kayıtlı yazılarımız ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerinde yer alan “iş yeri risk değerlendirmesi, analiz raporunun hazırlanması, acil durum ve yangınla mücadele planı hazırlanması” gibi konularda yapılması gerekli işlemler ve sürelerine ilişkin Merkez Heyetimiz tarafından çalışmalar yapıldığı bildirilmişti.

Bu süreçte Birliğimiz tarafından hazırlanan Risk Analiz ve Değerlendirme formu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine iletilmiş olup, Kurum tarafından yapılacak olan incelemelerin ardından eczacılarımıza yapılması gereken işlemler ile ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır.

Konu ile ilgili Birliğimiz dışında herhangi kişi, kurum ve kuruluşlara itibar edilmemesi, Birliğimiz ve Odalarınız vasıtasıyla yapılacak olan duyuruların takip edilmesi gerektiği hususunda üyelerinizin bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri çerçevesinde eczane teknikerlerinin alması gereken eğitim konusu da Merkez Heyetimiz tarafından takip edilmekte olup, bu konuda da bazı kişiler ve şirketlerce belli bedeller karşılığı bu işlemlerin yapılabileceğine dair bildirimler yapıldığı bilgisi Birliğimize ulaşmaktadır.  

Yukarıda bahsi geçen konularda eczacılarımıza ilerleyen günlerde ayrıntılı bilgiler verilecek olup, bu aşamada eczacı odalarımız ve meslektaşlarımız tarafından konu ile ilgili başka kurum ve kuruluşlarca yapılan açıklamaların dikkate alınmaması ve Birliğimizin duyurularının takip edilmesi hususunda bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter