ARA ÜRÜN İZİN BELGELERİ İPTAL EDİLECEK ÜRÜN LİSTESİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı tarafından 15.02.2013 tarihinde www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile,

Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği’nin 06.10.2010 tarih ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte Ara Ürün izin belgesine sahip olan ürünler için ilgili Bakanlık tarafından gerekli sınıflandırmanın yapıldığı ve ilgili birimlere gerekli belgeler ile müracaat edilmesi için 2 yıllık bir geçiş süresi tanındığı;

Hak sahiplerinin herhangi bir kayba uğramamalarını temin etmek amacı ile 01.03.2012 tarihinde Bakanlığın resmi web sitesinde yayımlanan bir duyuru ile Ara Ürün Sınıflandırma Listesi doğrultusunda ilgili birimlere istenilen belgelerle müracaatta bulunulması için 6 aylık bir sürenin kaldığının Bakanlık tarafından hatırlatıldığı;

06.10.2012 tarihi itibari ile hak sahiplerine tanınan bu yasal süre sona ermiş olduğu, ilgili birimlere başvurusu yapılmayan ekli listede yer alan ürünlere ait izin belgelerinin asıllarının iptal edilmek üzere Bakanlığa gönderilmesi ve mevcut stok durumlarının parti numaraları ile birlikte bildirilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu liste ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter


Liste için tıklayınız.

|19.02.2013