TİTCK TARAFINDAN GÖNDERİLEN ÜÇ ADET DOKTOR BİLGİLENDİRME MEKTUBU HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 05.03.2013 tarihli ve 24389 sayılı yazı ile,

Bakanlık tarafından sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup yazılması uygulamasına karar verildiğinin önceden bildirildiği;

Bu doğrultuda;

- "Bupropiyon içeren ürünlerin bazı konjenital kardiyovasküler malformasyonların riskini arttırması",
- "Lenalidomid içeren ürünler ile hepatik bozukluk riski arasındaki ilişki",
- "Karbamazepin ve okskarbazepin içeren ürünlerin bazı konjenital anomalili gebelik sonuçlarının";

Duyurulması hakkında, dağıtılması Bakanlık tarafından onaylanan, üç adet doktor bilgilendirme mektubunun resmi internet sayfamız üzerinden duyurulmasının talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Bakanlık yazısı ve üç adet doktor bilgilendirme mektubu ekte yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

TİTCK'nınyazısı ve doktor bilgilendirme mektupları için tıklayınız.