E-İMZA TEMİNİ İŞLEMLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: a) 17.01.2013 tarih ve 4009 sayılı yazımız
b) 31.01.2013 tarih ve 4153 sayılı yazımız
c) 05.03.2013 tarih ve 4520 sayılı yazınız

Bilindiği üzere eczacılarımızın Güvenli Elektronik İmza (e-imza) temin etmelerine ilişkin Birliğimizin web sayfasında yayınlanan duyurular ile genel bilgilendirmeler yapılmış, ardından;

İlgi ‘a' da kayıtlı yazımız ile eczanelerin medikal malzeme satışları için TITUBB sistemine girişleri esnasında zorunlu olan ve daha bir çok alanda kullanımının fayda sağlayacağı güvenli elektronik imza (e-imza) hakkında çalışmalar başlatıldığı, bu süreçte eczacılarımızın daha uygun koşullarda Güvenli Elektronik İmza (e-imza) alımlarının sağlanması için ilgili firmalarla yapılan görüşmelerin tamamlandığı belirtilmiş, firmalardan alınan teklifler odalarınıza bildirilerek, e-imza alımının toplu yapılıp yapılmaması hakkında odanızın görüşleri istenmiştir.

Konu ile ilgili Odalarımızdan gelen görüşlerin büyük çoğunluğunun "toplu alım" yönünde olması sebebiyle Merkez Heyetimiz çalışmalarına bu şekilde devam etmiş ve ilgi ‘b' de kayıtlı yazımız ile E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. firması ile toplu alım konusunda sözleşme imzalandığı belirtilmiş, e-imza temini ile ilgili işlem basamakları Birliğimiz tarafından odalarınıza bildirilmiştir.

Ardından ilgi ‘c' de kayıtlı yazımız ile ilk etapta TITUBB sistemine girişte kullanılan e-imzaların daha farklı alanlarda kullanımları ve temini ile ilgili Odalarımız ve eczacılarımızdan gelen sorulara açıklık getirilmesi amacıyla e-imza uygulamaları ile ilgili hazırlanan Türk Eczacıları Birliği Elektronik İmza Projesi sunumunun http://www.teb.org.tr/depox/TEB_sunumu_210213.pdf linkine yüklendiği ve FarmaInbox resmi iletişim kanalımız üzerinden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Eczacılarımızın e-imza kullanarak giriş yapacakları bir diğer alan ise Eczacı Bilgi Sistemi (EBS)'dir. Bilindiği üzere 05.12.2012 tarih ve 28488 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yer alan "Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından, ülke genelinde eczacıların mesleki bilgilerinin toplanacağı ve tüm eczacı odalarının kullanmak zorunda olduğu Eczacı Bilgi Sistemi"nin 18 Mart 2013 Pazartesi gününden itibaren tüm eczacı odalarımız tarafından kullanılmaya başlayacağı, Birliğimiz tarafından 11 Mart 2013 Pazartesi günü gerçekleştirilmiş olan Bölge Eczacı Odaları Genel Sekreterleri Toplantısında ve eczacı odası çalışanlarına yönelik gerçekleştirilecek olan eğitime ilişkin bilgi içeren 14.03.2013 tarih ve 4583 sayılı yazımız ile odalarımıza bildirilmiştir.

Eczacı odalarımızın aktif olarak kullanacakları Eczacı Bilgi Sisteminde (EBS), eczacılarımız, kendileri için açılmış olan alandan bazı işlemler gerçekleştirebilecektir. Bu işlemlerden bir tanesi Nisan ayında yapılacak olan SGK sözleşme yenilenmesi işlemleri için hasılat bilgilerinin Eczacı Bilgi Sistemine (EBS) kaydedilmesidir. Eczacı odalarımız, eczacılarımız tarafından EBS'ye girilmiş olan bu hasılat bilgisine dayanarak sözleşmeleri teslim edecektir.

İlgi ‘b' de kayıtlı yazımız ile de bildirmiş olduğumuz üzere, güvenlik önlemleri nedeniyle 1 elektronik imza temini için eczacı, eczacı odası, Birliğimiz ve E-Güven firması arasında birkaç aşamalı işlem gerektiğinden temin süreleri değişmekle birlikte 1 eczacı için 1 e-imzanın siparişi, üretimi, temini ve eczacıya teslimi minimum 15 günü bulmaktadır.

Özellikle Nisan ayında yapılacak olan SGK sözleşme yenileme döneminde e-imza taleplerinde yığılma olacağı göz önünde bulundurularak, temin süreçlerinin uzayacağı ve mağduriyetler oluşacağı değerlendirilmektedir.

Bu sebeple odanız tarafından e-imza alımı ile ilgili işlemlerin hızlandırılması ve e-imza temin etmemiş meslektaşlarımızın konu ile ilgili ivedilikle tekrar bilgilendirilmelerini saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter