ŞEKER ÖLÇÜM ÇUBUKLARI HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

2012 yılı SGK Protokolünün 4.3.5.maddesi gereği Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan itiraz inceleme üst komisyonu toplantıları, SGK ile Birliğimiz yetkilerinin katılımıyla çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmekte olup, komisyon toplantısında eczacılarımızın sıkça karşılaştığı sorunlar da değerlendirilmekte ve Birliğimiz tarafından yapılan duyurularla eczacılarımız konu ile ilgili bilgilendirilmektedir.

Bu çerçevede komisyonun son yapmış olduğu toplantılarda özellikle hastanın geçmişinde insülin kullanmaması sebebiyle şeker ölçüm çubuklarında yapılan çok sayıda kesinti ile karşılaşılmaktadır.

Konu ile ilgili bir eczacı odamızın talebine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuruya cevaben gelen yazıda, Sağlık Uygulama Tebliği'nin "Şeker ölçüm çubukları" başlıklı 7.3.5 maddesinde Tip I Diyabetli ve Tip II Diyabetliler, hipoglisemili hastalar, gestasyonel diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellituslu hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedellerin bu madde kapsamında açıklanan esas ve şartlar doğrultusunda karşılanacağı belirtilmekte olup, insülin kullanan Tip-II Diabetes Mellitus'lu hastalar ile oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus'lu hastaların kullanacağı şeker ölçüm çubukları adetlerinin ayrı ayrı belirlendiği,

Tip II Diabetes Mellitus'lu hastalar için şeker ölçüm çubuklarının ödenmesinde aranan kriterin, Tip II Diabetes Mellitus'lu olması değil, insülin kullanması olduğundan, eczacıların Medula Provizyon Sisteminden hastaların insülin kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek şeker ölçüm çubuklarını vermeleri gerektiği bildirilmiştir.

Bu nedenle, eczacılarımızın mağduriyet yaşamamaları adına "şeker ölçüm çubuklarına" ait reçeteleri, hastaların insülin kullanıp kullanmadıklarını kontrol ederek karşılamaları hususunda, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter