DEKSTROMETORFAN İÇEREN TYLOL COLD İSİMLİ ÜRÜN HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize 80727150 sayılı ve 01.02.2013 tarihli T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı'ndan gelen yazı ile,

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun resmi web sitesinde "Contaminated Dextromethorpan Active Pharmaceutical Ingredient" başlıklı, dekstrometorfan içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı olduğu düşünülen ölümlerle ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olayların yaşandığı, konuyla ilgili yapılan araştırmaların neticesinde olaylara levometorfan'la kontamine dekstrometorfan içeren öksürük şuruplarının kullanımının sebep olduğunun düşünüldüğü, dekstrometorfan adlı etken maddenin Konduskar Laboratories Private Limited, Kolhapur, Hindistan'da üretildiği, buradan ithal edilen dekstrametorfan adlı etken maddenin spesifikasyonlarına uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiği konulu alarm yayınlandığı belirtilmişti.

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye gönderilen 21.03.2013 tarihli ve 80727150 sayılı yazı ile;

İlgili Firmanın Kuruma gönderdiği 26.02.2013 tarihli ve 35911 sayılı yazısında Tylol Cold isimliürünün etken maddesi “dekstrometorfan”ın Wockhard LTD kaynaklı olduğu, Selectchemie-İsviçre firması aracılığıyla ithal edildiği beyan edildiğinden, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) alarmına konu Konduskar Laboratories Private Limited. Kolhapur-Hindistan firması ile bağlantısı olmadığının kayıtlarına geçtiği belirtilmektedir.

Söz konusu Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Bakanlık yazısı için tıklayınız